LÄDERBEHANDLING

Lädersäten och läderklädsel är ­områden som ­kräver särskild uppmärksamhet och ­omtanke redan vid köptillfället eftersom de då är helt ­obehandlade. Då läder är ett naturligt och poröst material har det ett speciellt sätt att reagera på vid behandling och utan en sådan uppstår lätt sprickor i materialet. ­Givetvis har SONAX lösningen.

I behandlingens början ­åtgärdas eventuella fläckar och missfärgningar innan lädret rengörs på djupet. Därefter masseras läderbehandlingen in till mättnad i lädret och ­efterpoleras ­avslutningsvis för optimal smidighet och skydd.

Egenskaper

• Klädselns ursprungliga känsla och utseende återskapas.
• Lädret rengörs.
• smuts fastnar inte lika lätt.
• Behandlingens impregnering bildar ett skydd som stöter ifrån sig smuts och spill.

Call Now